At træffe et valg

Vi står i utallige valgsituationer på en ganske almindelig dag:
Hvilken slags yoghurt skal jeg købe?
Hvilken t-shirt skal jeg tage på?
Hvor skal jeg sætte mig i kantinen?
Skal jeg tage cyklen eller bussen?
Osv. osv.


Men nogle gange er de valg vi står overfor i livet af en lidt større karakter. Vi kalder disse valg for eksistentielle valg.


Hvad er eksistentielle valg?
Eksistentielle valg er de valg, vi tager som vedrører det vi opfatter som meningsfyldt i vores liv omkring hvem vi er som
menneske, vores værdier, vores forhold til andre m.m. Det er som oftest valg, der har betydning for din fremtidige
tilværelse, og som har en afgørende betydning for dit liv. Det er det som vedrører eksistensen i en mere
eksistensfilosofisk forstand. Man kan sige at det eksistentielle står i modsætning til det mere ydre, så som materielle ting.

 

Eksempler på eksistentielle valg kan være f.eks. at blive i sit job eller sige sit job op, at blive sammen med eller bryde med sin partner/kæreste eller leve med sit religiøse tilhørsforhold eller bryde ud af det.

 

Det der kan være med til at gøre det svært at træffe et valg, er det som ofte bliver beskrevet det moderne samfunds mulighedskompleksitet. Modsat tidligere generationer som måske oplevede færre valgmuligheder pga. sociale vilkår,
økonomi, geografi m.m., har vi nu aldrig haft så mange muligheder at vælge imellem bl.a. takket være internet, sociale
platforme m.m. Som eksempel står uddannelsessøgende overfor et væld af uddannelsesmuligheder og kombinationer.
Det bliver dermed sværere at vælge, for tænk hvis jeg vælger forkert? eller har overset nogle muligheder? – FOMO  – fear
of missing out. Ovenikøbet vil du ofte stå i valgsituationer hvor du må træffe et valg selvom vi ikke har undersøgt tingene tilstrækkeligt.

 

Derfor kan eksistentielle valg også tit opleves som angstprovokerende og følelsen af ikke at kunne overskue
mulighederne og hvad der er den rigtige beslutning. For nogens vedkommende kan det føre til, at du ikke træffer et
valg, hvilket i sig selv jo også er et valg eller ikke-valg.

 

Tæt forbundet med eksistentielle valg ligger også ansvar. For det er forbundet med at tage ansvar for sig selv når
man træffer et valg. Det kan være fristende at smide ansvaret over på omgivelserne eller at pege på at jeg ikke kunne
træffe det rette valg pga. ydre omstændigheder. Det at tage ansvar for dine valg er omvendt det, der er med til at styrke
dig og hvordan du står i livet.

 

Hvordan træffer jeg et eksistentielt valg?

Det er utroligt individuelt, hvad der gør at man føler sig i stand til at træffe et valg, men nedenfor er det par
generelle råd til inspiration:

Øvelse

 • Afsæt mere tid til vigtige beslutninger – og mindre til de uvigtige. Du bliver nødt til at sætte tid til at kunne overveje dit kommende valg.
 • Brug dit netværk. Spørg venner, bekendte familie m.fl. der kender dig om hvad de synes.
  Spørg gerne folk som kender dig fra forskellige områder i dit liv – arbejde, fritid, uddannelse, privat m.m.
  Husk at du blot får feedback så lyt – du behøver ikke at være enig.
 • Accepter uvisheden. Accepter at du står i en valgsituation og at det ikke nødvendigvis er let.
  Tag det som et tegn på at noget er vigtigt for dig nu.
 • Brainstorm muligheder – afdæk hvad er alle tænkelige/utænkelige valgmuligheder før du begynder
  at sortere i dem.
 • +/- liste. Lav en liste over plusser og minusser for de forskellige løsningsmuligheder.
 • Værditjek. Lave syretjekket på om de valg du overvejer at gøre også er i overensstemmelse med, hvad du
  står for og dine livsværdier.
 • Prøvekør din beslutning. Tænk igennem hvad det vil betyde i praksis. Hænger det sammen eller er
  der noget du skal tage højde for?
 • Tænk lang sigt. En god tommelfingerregel er at vælge det, som du godt ved gavner dig mest på den
  lange bane. Når du lader tvivlen komme dine langsigtede valg til gode, får du mere ro i sindet.