Profil

Tankespors mål er at skabe et trygt sted. Et sted, hvor du kan være dig selv og få hjælp og blive lyttet til. Et sted hvor fokus er at øge din livskvalitet gennem livets naturlige faser og ved de ting der pludselig opstår.

Psykoterapi er en personlig samtale. Vores vigtigste opgave som psykoterapeuter er at støtte dig i at få indsigt i dig selv, og at hjælpe med at udstyre dig selv med de nødvendige værktøjer og ressourcer. Vores fokus er på dig, dine tanker, følelser og handlinger. Vi arbejder med konkrete NLP redskaber til at bevæge dig derhen i livet du ønsker.


Vores speciale er livsfaser og især i overgangene imellem. Dvs. at vi har et særligt blik og forståelse for de forskellige faser vi møder i livet og de overgange der forbinder faserne. Nogle gange lever vi en fase i livet der kræver særligt meget af os; nogle gange er vi ved at finde ind i en ny fase og andre gange er vi ved at tage afsked med en anden. For mange af de mennesker vi hjælper, handler det netop om det at finde vej og kunne navigere i livet – både når livet smiler, og når livet driller og er svært at være i. Temaer som f.eks.: Stress, angst, depression, kriser, traumer, sorg kan være tegn på forandringer og skift i livet.


Det at genfinde håb, værdi, mening og retning i livet opleves af mange som essentielt. Ofte er det også forbundet med at tage ansvar for sig selv og at skulle træffe valg, hvilket i sig selv kan være svært og til tider grænseoverskridende.


Tankespors terapiforløb handler derfor ofte om, at blive bevidst om den livsfase eller livsovergang man står i lige nu og hvad den består af. Dernæst at finde den videre vej frem ift. mål, retning og livsværdier.


Terapiforløb er individuelle og kan strække sig fra få sessioner til flere. Nogle har brug for et kortere og mere intensiv forløb og andre har brug for et mere langstrakt forløb med mere tid imellem. Vi arbejder meget med metaforer og symboler, da det kan være en genvej til forståelse for de ting vi endnu ikke har ord for.